Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   14:30
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   10:10, 11:15, 13:20, 15:30, 20:50
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   8:55
Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   xem phim Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   8:55
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   9:15, 12:15, 18:30
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:0, 9:30, 10:0, 11:30, 12:20, 12:50, 13:20, 14:0, 14:50, 15:40, 16:10, 16:40, 17:20, 18:10, 19:0, 19:30, 20:0, 21:30
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   16:30
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   17:40
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   20:40
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:45, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   18:10
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   12:50, 17:20, 19:30
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   11:20
Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   xem phim Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   10:10, 16:10
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   14:10
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:0, 9:40, 11:10, 12:20, 13:0, 13:40, 14:30, 15:40, 16:20, 17:0, 17:45, 19:0, 19:40, 20:20, 21:0, 21:40
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   9:10, 12:10, 22:15
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   9:0, 15:10
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:20, 21:50
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   20:40, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   11:0
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   9:45, 12:0, 15:45, 20:45
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:15, 10:15, 12:30, 13:30, 14:15, 15:45, 16:45, 17:30, 19:0, 20:0, 20:30
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   13:30
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   18:15

Thời tiết một số khu vực