Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   9:0, 15:50
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   13:0
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   14:40, 21:50
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   18:10
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   8:50
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   16:50
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   12:50, 16:10
Ma Gương   xem phim Ma Gương   12:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:40, 9:40, 10:20, 11:0, 11:30, 12:0, 12:40, 13:20, 13:50, 14:20, 15:0, 15:40, 16:10, 16:40, 17:20, 18:0, 18:30, 19:0, 19:40, 20:20, 20:50, 21:20, 22:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:10, 19:10, 20:10
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   8:30, 11:10, 12:50, 14:0, 17:30, 19:20, 21:10, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   13:20, 19:20
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:0
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   15:0, 21:0
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   9:10, 22:20
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   8:50
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   18:20
Ma Gương   xem phim Ma Gương   14:0
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:40, 9:20, 10:10, 10:50, 11:30, 12:20, 13:0, 13:40, 13:55, 14:30, 15:10, 16:0, 16:10, 16:50, 17:30, 18:10, 19:0, 19:40, 20:30, 21:20, 22:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:50, 12:40, 15:20, 18:0, 20:40
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   10:20, 12:10, 14:0, 15:50, 17:40, 19:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   10:5, 14:5, 17:10, 22:5
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:20, 10:25, 12:30, 16:10, 19:10, 20:45
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:50, 10:30, 11:25, 13:0, 14:0, 14:35, 15:35, 16:35, 18:5, 19:30, 20:35, 21:15
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   8:10, 12:10, 18:40

Thời tiết một số khu vực