Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   11:35, 15:40
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   10:25, 13:0, 16:25
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:10, 11:10, 13:20, 15:15, 18:15, 19:25
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:20, 14:10, 17:10, 20:10, 21:40
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:0, 21:20

Thời tiết một số khu vực