Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   22:20
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:40, 10:40, 12:0, 13:0, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 19:0, 20:0, 21:20
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   12:20, 17:0, 21:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:10, 14:50, 19:30

Thời tiết một số khu vực