Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:20, 11:10, 12:45, 13:20, 14:50, 15:55, 16:55, 18:0, 19:30, 20:55
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   9:0, 10:50, 13:55, 15:25, 19:0, 21:35
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   17:20
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   8:40
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   11:25, 20:10

Thời tiết một số khu vực