Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   17:40
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:40, 12:50, 14:40, 16:30, 19:30, 21:20
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   10:30, 12:20, 14:10, 15:20, 17:10, 19:0, 20:5
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:25
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:40, 22:0

Thời tiết một số khu vực