Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   8:50, 10:55, 13:30, 16:25, 21:40
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:0, 10:0, 11:35, 14:10, 16:45, 21:45
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   8:55, 11:10, 12:35, 13:40, 14:30, 15:40, 17:40, 18:40, 19:40
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   8:45, 11:25, 13:15, 15:30, 17:45, 19:0
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   22:25
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   16:10
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:20, 20:0, 20:40, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   10:50
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:20, 12:0, 13:20, 14:40, 17:20, 20:0
Trùm, Cớm và Ác Quỷ   xem phim Trùm, Cớm và Ác Quỷ   8:30
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 20:0
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:0, 11:30, 14:0, 16:30, 19:0, 21:30
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:0, 21:20

Thời tiết một số khu vực