Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   11:25, 16:40
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   22:5
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   21:30
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   9:35
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:40, 10:30, 11:20, 12:5, 12:55, 13:55, 14:30, 15:20, 16:10, 16:55, 17:45, 19:20, 20:10, 21:45
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   14:0, 19:10
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:20, 12:15, 14:10, 16:15, 18:10, 18:50, 20:10, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   18:10
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   13:15
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:50, 15:10, 17:15
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:20, 10:55, 11:40, 13:20, 16:30, 19:20, 21:40
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   11:0, 13:25
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   8:40, 15:50, 21:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:20, 11:20, 14:10, 15:40, 17:40, 19:40
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:20, 20:40, 21:40

Thời tiết một số khu vực