Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   9:10, 11:40, 14:10, 18:50, 21:20
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   8:40, 13:30, 18:20
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   16:40
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   10:40, 15:20
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:0, 16:0, 20:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   12:10, 17:0, 19:0
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   8:20, 13:0, 17:40, 20:0
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:20, 14:20, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:40, 10:20, 11:5, 11:55, 12:35, 13:15, 14:50, 15:30, 16:20, 17:0, 19:15, 20:0, 20:50, 21:30, 22:10
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   15:10, 22:20
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:30, 18:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   13:0, 17:50, 20:15
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   13:45, 17:30

Thời tiết một số khu vực