Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   9:45
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:10, 19:20
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   13:20
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   22:5
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:20
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   13:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:0, 11:0, 12:15, 12:40, 13:10, 14:30, 15:20, 16:45, 17:30, 19:0, 19:50, 21:15, 22:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:55, 15:0, 17:40, 19:30, 20:20
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   15:30, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   9:10, 11:10, 17:30, 21:35
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   8:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:15, 11:30, 13:10, 14:20, 16:40, 19:0, 21:45
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:50, 11:35, 12:40, 13:45, 15:20, 16:25, 18:0, 19:5, 20:40, 21:20
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   10:35, 15:25, 19:30

Thời tiết một số khu vực