Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   15:45
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   xem phim Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   10:0
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   10:5
Joker   xem phim Joker   11:55, 14:30, 17:5, 20:20
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   11:50, 18:30
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   14:0
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   16:0
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   18:20
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:50, 10:40, 11:15, 12:5, 12:45, 13:20, 14:10, 14:50, 15:30, 16:55, 17:35, 19:0, 19:30, 20:35, 21:5, 21:35, 22:5
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   10:30
Joker   xem phim Joker   9:0, 14:15, 19:0
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   8:30, 12:15, 17:0
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   22:0
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   21:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:30, 10:0, 10:45, 11:30, 12:30, 13:0, 13:45, 14:45, 15:15, 16:0, 16:45, 17:30, 18:30, 19:45, 20:45, 21:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:0

Thời tiết một số khu vực