Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   16:45 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   18:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:0, 12:0, 21:15
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   16:30
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   8:30, 9:30, 11:0, 13:30, 14:30, 16:0, 17:0, 18:30, 19:30, 21:0
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   13:30, 21:0
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   10:30
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   8:15, 11:30, 14:30, 19:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   11:20, 16:25
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:15, 13:45, 14:45, 17:15, 19:20, 20:50
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   11:0, 12:0, 13:20, 14:20, 15:50, 16:50, 18:50, 19:50, 21:10
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   11:35, 14:30, 17:25, 20:20
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   10:0, 18:30, 22:10
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   21:55

Thời tiết một số khu vực