vietbao

Giá Cả Thị Trường Năng Lượng ngày 07 tháng 06 năm 2019

  • Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới

Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 07/06/2019 06/06/2019 (+)/(-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Dầu hoả 16.220 16.220  0%
3DO 0,001S-V17.690 17.690  0%
4DO 0,05S-II17.390 17.390  0%
5E5 RON 92-II20.210 20.210  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
7Gas Petrolimex bình 13kg366.800 366.800  0%
8Xăng RON 95-III21.210 21.210  0%
9Xăng RON 95-IV21.360 21.360  0%