vietbao

Giá Cả Thị Trường Năng Lượng ngày 04 tháng 11 năm 2019

  • Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới

Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 04/11/2019 03/11/2019 (+)/(-)
1Dầu hoả 15.130 15.130  0%
2DO 0,001S-V16.350 16.350  0%
3DO 0,05S-II16.050 16.050  0%
4E5 RON 92-II19.250 19.250  0%
5Xăng RON 95-III20.440 20.440  0%
6Xăng RON 95-IV20.540 20.540  0%
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao