vietbao

Giá Cả Thị Trường

  • Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới

Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+)/(-)
1Dầu hoả 15.250 15.250  0%
2DO 0,001S-V16.520 16.520  0%
3DO 0,05S-II16.220 16.220  0%
4E5 RON 92-II19.470 19.470  0%
5Xăng RON 95-III20.790 20.790  0%
6Xăng RON 95-IV20.890 20.890  0%
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao