vietbao

Giá Cả Thị Trường

  • Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới

Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+)/(-)
1Dầu hoả 14.960 15.130  -1.12%
2DO 0,001S-V16.260 16.350  -0.55%
3DO 0,05S-II15.960 16.050  -0.56%
4E5 RON 92-II19.500 19.250  1.3%
5Xăng RON 95-III20.790 20.440  1.71%
6Xăng RON 95-IV20.890 20.540  1.7%