vietbao

Giá Cả Thị Trường

  • Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới

Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 16/10/2019 15/10/2019 (+)/(-)
1Dầu hoả 15.250 15.780  -3.36%
2DO 0,001S-V16.520 16.930  -2.42%
3DO 0,05S-II16.220 16.630  -2.47%
4E5 RON 92-II19.470 19.780  -1.57%
5Xăng RON 95-III20.790 21.060  -1.28%
6Xăng RON 95-IV20.890 21.160  -1.28%
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao