vietbao

Điểm Đặt ATM ngân hàng Indovinabank - 59 Lê Quang Định, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Công cụ giúp bạn tra cứu vị trí ATM và biểu phí sử dụng của các loại Thẻ theo Ngân hàng và các Ngân hàng liên kết. Xem hướng dẫn chi tiết

Không bắt buộc nhập tên đường
Ví dụ: 157 cầu giấy

ATM Điểm giao dịch

Danh sách các điểm ATM khác
STT Điểm đặt Địa chỉ Hoạt động
Indovinabank - Ngần hàng Indovinabank
1 140-142 Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 140-142 Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 24/24
2 244 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 244 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 24/24
3 341 Lê Quang Định, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM 341 Lê Quang Định, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM 24/24
4 659 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 659 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 24/24