CGV Lam Sơn Square Địa chỉ: Tầng 4, Lam Sơn Square, 9 Lê Lợi Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: +84 64 3 513 366
Lotte Vũng Tàu Địa chỉ: Tầng 3 Lotte Mart Vũng Tàu, Đường 3/2 (Vòng xoay Tượng Đài Liệt Sĩ), TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3551.666

Thời tiết một số khu vực