Thứ sáu, 18/06/2021 06:51 | Điểm tin:

Bắt lô đông trùng hạ thảo không rõ nguồn gốc lớn nhất từ trước đến nay

480 con đông trùng hạ thảo vừa bị bắt giữ. Đây là một trong những vụ kinh doanh đông trùng hạ thảo không rõ nguồn gốc trên nền tảng thương mại điện tử lớn nhất từ trước đến nay được Cục QLTT Hà Nội phát hiện.