Thứ Năm, 04/03/2021, 00:29 (GMT+7) | Điểm tin:

Cậu bé phi lá bài làm đứt lon bia

Liu Fuming (14 tuổi) hiện là học sinh THCS ở Ba Đông, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cậu bé có thể phi lá bài để cắt đôi nhiều vật thể.

Đối ngoại 3/3/2021 10:52:15 AM