Thứ sáu, 18/06/2021 06:40 | Điểm tin:

Amazon xóa sản phẩm của RavPower do mua đánh giá từ người dùng

Nhìn chung, đây chính là những gì đã xảy ra với Aukey, Mpow và các nhà bán lẻ điện tử ít tên tuổi khác vào tháng trước. Tuy nhiên, lần này Amazon đã mạnh tay hơn.