Sao Việt nghiêm túc giãn cách xã hội, kêu gọi phòng chống dịch Covid-19

Dịch Covid-19 tái bùng phát, nhiều sao Việt nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, xã hội. Đồng thời, họ kêu gọi cộng đồng cùng nâng cao ý thức, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Giải trí 8/4/2020 11:45:25 AM