Thứ ba, 22/06/2021 18:00 | Điểm tin:

600 người diễu hành mừng Tết Nguyên tiêu

Thứ hai, 06/07/2020 10:35
TP.HCM: Đoàn người hóa trang thành các nhân vật, xuống đường diễu hành suốt 3 km mừng Tết Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa ở quận 5, chiều 5/7.