Ý: Nhân viên cứu hộ giải cứu cá nhà táng khổng lồ mắc lưới

Trong vòng một giờ, nhân viên cứu hộ vùng đảo Lipari, với sự trợ giúp của dao và kềm đã kéo động vật có vú dài 10 mét ra khỏi lưới. Sau khi được giải thoát, cá nhà táng bơi về phía ba con cá voi đang đợi nó ở gần đó.

Khoa học 7/1/2020 5:31:05 PM