Thứ hai, 21/06/2021 18:30 | Điểm tin:

Xét nghiệm Covid-19 toàn bộ dân cư thôn Lệ Sơn Nam

Thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ dân cư tại khu vực thôn Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).

Xem trên