Xét nghiệm Covid-19 toàn bộ dân cư thôn Lệ Sơn Nam

Thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ dân cư tại khu vực thôn Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).

Thời sự 8/4/2020 11:59:00 AM