Xem xe BTR-80 của quân đội Việt Nam lội nước tại Army Games 2020

Hai kíp xe trinh sát hoá học, sinh học, phóng xạ BTR-80 đua tài trên 2,5 vòng thao trường với tổng độ dài 2500m tại Army Games 2020.

Thời sự 8/26/2020 8:07:54 PM