Thứ sáu, 18/06/2021 07:46 | Điểm tin:

Xem xe BTR-80 của quân đội Việt Nam lội nước tại Army Games 2020

Hai kíp xe trinh sát hoá học, sinh học, phóng xạ BTR-80 đua tài trên 2,5 vòng thao trường với tổng độ dài 2500m tại Army Games 2020.

Xem trên