Xe bán tải lấn làn phóng nhanh tông gục người đi xe máy

Bất ngờ chiếc xe bán tải lấn làn phi rất nhanh tông vào người đàn ông đi xe máy đang sang đường. Rất may nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, không nghiêm trọng.

Phương Tiện 2/17/2021 10:31:32 AM