'Vũ điệu tử thần' của rắn cạp nia hạ gục rắn nước trong chớp mắt

Một con rắn cạp nia (Bungarus candidus) cực độc đã tấn công một con rắn nước.

Khoa học 11/13/2020 1:40:44 PM