Video: Trốn vé, tài xế xe máy bị cảnh sát đánh tới tấp ở Argentina

Định đi qua barie đang mở, người đàn ông đi xe máy bị cảnh sát túm lại đánh túi bụi ở Buenos Aires, Argentina.

Đối ngoại 2/18/2021 10:48:08 AM