Video: Rùng rợn tục lệ sống chung với xác chết ở Indonesia

Làng Toraja ở Indonesia có truyền thống ướp xác người và sống cùng xác ướp trong một thời gian dài, họ tin rằng người đã khuất luôn bảo vệ gia đình nên cần tôn thờ.

Đối ngoại 12/28/2020 9:44:47 AM