Chủ Nhật, 09/05/2021, 15:20 (GMT+7) | Điểm tin:

Video: "Ông" voi già nhất thế giới

Nhiều kỷ lục đã được sách kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận trong những năm qua, nhưng đây là một điều thực sự hấp dẫn. Một con voi 78 tuổi tên là Soman, hy vọng sắp lập kỷ lục là con voi già nhất thế giới.

Xem trên