Thứ ba, 22/06/2021 04:00 | Điểm tin:

Video: Người Hà Nội đi chợ bỏ tiền vào xô, nhận đồ ở chậu

Một cửa hàng tại chợ tạm Vĩnh Phúc, Ba Đình (Hà Nội) yêu cầu khách trả tiền vào xô, sau đó sẽ đặt đồ vào chậu nhằm hạn chế tiếp xúc, phòng dịch COVID-19.

Xem trên