Video: Người đàn ông lập kỷ lục ngâm mình trong đá lạnh hơn 2 giờ đồng hồ

Romain Vandendorpe (34 tuổi) đã ghi tên vào sách kỷ lục Guinness khi trở thành người ngâm mình trong đá lâu nhất thế giới.

Thể thao 12/22/2020 12:22:57 PM