Video: Lính cứu hỏa hấp dẫn, nóng bỏng làm ảnh lịch từ thiện

Những người lính cứu hỏa «gợi cảm» một lần nữa xuất hiện bán khỏa thân để gây quỹ từ thiện.

Giải trí 10/15/2020 6:28:35 PM