Video: Kỳ lạ người phụ nữ nổi trên sông trị bệnh ở An Giang

Mỗi lần lên cơ đau chị Lê Thị Xuyến (An Giang) trầm mình xuống sông cho giảm nhiệt nhưng không ngờ cơn nhức đầu thuyên giảm và còn có khả năng nổi trên mặt nước.

Thời sự 10/2/2020 12:21:19 PM