Video: Khi các cơ thủ chơi bi lắc bằng...miệng

Thay vì chơi trên một bàn bi lắc bình thường, Ivan Bodylevskii (Thổ Nhĩ Kỳ) đã cùng các bạn của mình dùng đầu và miệng để điều khiển trái bóng.

Thể thao 10/2/2020 11:46:17 AM