Video: Dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố St. Petersburg

Đại diện chính quyền LB Nga, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại đây đã chứng kiến lễ đặt phiến đá đầu tiên của tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở St. Petersburg.

Đối ngoại 10/10/2020 3:01:25 PM