Video: Độc đáo robot biết ôm, động viên tinh thần con người tại Đức

Các nhà khoa học Đức vừa thử nghiệm dạy robot cách ôm và động viên con người để giảm stress.

Công Nghệ 2/2/2021 10:05:18 AM