Video: Cố vượt xe tải, Audi lộn tùng phèo trên không

Thời điểm vụ tai nạn xảy ra, một người đi bộ đã vô tình lọt vào vùng nguy hiểm. Thật may là anh ta đã kịp nhận ra hiểm họa và nhanh chóng chạy được đến nơi an toàn.

Phương Tiện 10/21/2020 12:31:08 PM