Video: bờ kè bằng đá tan hoang ở biển Cửa Đại, cây dừa trơ rễ

Hơn 300 mét bờ kè Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam bị sóng phá tan nát, ngoạm sâu vào bờ cả chục mét.

Thời sự 10/20/2020 11:07:41 AM