UAE: Giải đua lạc đà trở lại sau khi coronavirus bị hoãn

Các cuộc đua đầu tiên diễn ra tại đường đua Marmoum của Dubai, vào 30/8. Những người tham dự phải duy trì khoảng cách tối thiểu 5 mét, phải đeo khẩu trang và găng tay.

Khoa học 8/31/2020 10:56:37 AM