Thứ hai, 21/06/2021 03:10 | Điểm tin:

Tụ tập bốc đầu, rú ga trong khu phố, nhóm thanh niên bị người dân 'dạy' cho bài học

Một nhóm thanh niên khoảng 5 xe máy đã tụ tập đi xe máy bốc đầu và liên tục rú ga. Mặc dù đã được người dân sống xung quanh nhắc nhở nhiều lần vì trong này có nhiều trẻ con qua lại, rất nguy hiểm. Tuy nhiên nhóm thanh niên này vẫn ngang ngược gây mất trật tự an toàn.

Thứ ba, 18/05/2021 15:35
Đào Khải (Theo MXHGT)
Xem trên