Truyền cảm hứng từ lá thư thầy giáo gửi học trò

"Viết cho cú ngã đầu đời", một lá thư của người thầy giáo gửi tới các cô, cậu học trò thi trượt. Lá thư này đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ huynh cũng như các em học sinh về cách đón nhận kết quả không như ý của kỳ thi.

Thời sự 8/17/2020 10:29:47 AM