Trường học 6.000 m2 hình chữ S

Ngôi trường phủ kín bằng hệ thống lam màu trắng có kinh phí xây dựng 80 tỷ, từng được giải nhất hạng mục trường học tại Festival kiến trúc thế giới.

Thời sự 7/9/2020 12:05:33 PM