Trung Quốc lại đổi cách tính, số ca nhiễm Covid-19 mới tăng gấp nhiều lần

Từ sau khi vượt qua đỉnh dịch đến trước ngày 1/4, Trung Quốc thường ghi nhận số ca nhiễm mới chỉ ở mức trung bình là 2 con số mỗi ngày. Nay, với cách tính mới, số ca nhiễm trong vòng 24 giờ qua đã tăng gấp nhiều lần.