Trung Quốc: Đỉnh lũ ở đập Tam Hiệp

Sông Trường Giang đạt đỉnh lũ đầu tiên trong năm hôm 2/7, với lưu lượng nước đổ vào hồ chứa đập Tam Hiệp lúc 14h là 53.000 m3/giây.

Đối ngoại 7/6/2020 10:10:23 AM