Trung Quốc chính thức đóng cửa cửa khẩu Lũng Vài

Phía Trung Quốc vừa có thông báo về việc tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Lũng Vài, giáp với cửa khẩu Cốc Nam của Việt Nam.

Kinh doanh 7/1/2020 10:19:07 AM