Thứ Bảy, 17/04/2021, 20:46 (GMT+7) | Điểm tin:

Trộm bẻ khóa xe SH ở Hà Nội

Tiến đến chiếc xe SH dựng trước một tòa nhà, tên trộm bẻ khóa rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Xem trên