Thứ tư, 23/06/2021 22:56 | Điểm tin:

Trận chiến giữa dê con và gà trống

Chúng luôn thân thiết với nhau và thường làm vậy. Tuy xung đột nhưng không con nào hại con nào.

Thứ hai, 31/08/2020 12:12
Đào Khải (Theo ViralHog)
Xem trên