Thứ Sáu, 07/05/2021, 20:23 (GMT+7) | Điểm tin:

TP Hồ Chí Minh ra quân phạt người chạy xe cũ nát

Mới đây Chính Phủ và các bộ ngành liên quan đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm thu hồi, loại bỏ xe cũ nát, lạc hậu, không đảm bảo tiêu chuẩn.

Xem trên